ASSESSORIA I GESTIÓ LABORAL

El nostre servei d’assessoria i gestió laboral pretén ser el departament de recursos humans de la seva empresa. La nostra àrea d'actuació està enfocada a la gestió del seu personal des de la contractació a la confecció de nomines passant per totes les etapes de la vida laboral.

  • Estudi de la contractació laboral més convenient.
  • Confecció i legalització de contractes laborals.
  • Preparació i revisió de declaracions a la seguretat social. TC1
  • Retribucions a treballadors, nòmines i retencions.
  • Acomiadaments.
  • Assistència a inspeccions de treball, actes de conciliació i de mediació.
  • Recursos administratius.
  • Pleits judicials davant els Jutjats socials.
  • Prevenció de riscos laborals.