ASSESSORIA LABORAL

Des de la nostra àrea Laboral li assistim quant a Contractació, Rebuts de Nomines, Quitances i Liquidacions, Seguretat Social i relacions amb les Autoritats Laborals.

El nostre equip de professionals farà que se senti acompanyat en la presa de decisions, i donarà suport en l’ administració del personal i qualsevol necessitat que tingui a l’ àrea soci-laboral.

 • Planificació laboral.
 • Estudi de la contractació laboral més convenient.
 • Preparació i revisió de declaracions a la seguretat social.
 • Retribucions a treballadors, fulls de salari, quitances i retencions.
 • Negociació de convenis laborals.
 • Expedients de regularització d’ocupació.
 • Acomiadaments.
 • Assistència a inspeccions de treball, actes de conciliació i de mediació.
 • Recursos administratius.
 • Plets judicials davant els Jutjats socials.
 • Prevenció de riscos laborals.