CONSULTORIA DE GESTIÓ

  • Planificació operativa i estratègica.
  • Organització de sistemes.
  • Liquidació, fusió i adquisició d’ empreses.
  • Plans de viabilitat i reflotació.