Emprenedors

L’orientem a donar els primers passos en la seva nova idea de negoci assessorant en totes les obligacions legals, fiscals, laborals... que poden esdevenir-se.

Quan es planteja l' inici d'una activitat empresarial o professional, han de tenir-se en compte diferents aspectes fiscals i jurídics, que afectaran a la responsabilitat dels socis, al sistema de tributació, a les obligacions administratives, etc.

Escollir la forma jurídica més adequada té gran importància, l’ajudem en aquesta anàlisi i realitzem amb rapidesa els tràmits necessaris per engegar-la.