ASSESSORIA i GESTIÓ FISCAL

Per a aquelles entitats i persones físiques que realitzen activitats econòmiques no mercantils i per a professionals, que no estan obligats a portar una comptabilitat ajustada al codi de comerç, proporcionem un assessorament tributari i fiscal que ofereixi solucions als dubtes que es plantegin en el dia a dia, amb un enfocament tècnic i que s'adapti a les necessitats de cadascun.

  • Assessorament fiscal.
  • Planificació fiscal per al tancament de l'exercici.
  • Revisió i/o cumplimentació dels Llibres Registres.
  • Preparació i revisió de declaracions d’impostos (IVA, IRPF,RESUMENS ANUALS).
  • Requeriments i inspeccions.
  • Control dels béns d'inversió i estudi i càlcul d'amortitzacions.