AUDITORIA

Els nostres clients perceben que el nostre treball els ajuda per millorar en la qualitat de la seva informació financera, per identificar àrees de risc i per assegurar la viabilitat dels seus negocis. Des de la proximitat i amb la màxima eficàcia.

  • Auditoria de comptes anuals.
  • Revisions específiques.
  • Informes especials.
  • Valoració d’ empreses.